Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta za otkup kriptovaluta

Posetom našem sajtu smatra se da ste pročitali i da u potpunosti prihvatate dole navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo Vas da napustite sajt.

  1. Svaki ponuđač koji nudi prodaju kriptovaluta saglasan je i tvrdi da je istu stekao na legalan način.
  2. Svaki ponuđač snosi odgovornost za regulisanje poreskih obaveza u skladu sa važećim zakonima.
  3. Sajt ne snosi odgovornost za kršenje zakona od strane bilo kog ponuđača.
  4. Svi učesnici u razmeni su dužni da istu obavljaju u skladu sa Zakonom o Digitalnoj Imovini, i saglasni su da će je vršiti isključivo po Članu 36. ovog Zakona.
  5. "Provizija" na sajtu za otkup kriptovaluta predstavlja poklon koji strane u razmeni nisu u obavezi ni da daju niti da je prime.
  6. "Transaction fee" odnosno on-chain troškove prenosa digitalne imovine snosi ponuđač, osim ako prethodno nije drugačije dogovoreno.
  7. Lokaciju za obavljanje OTC razmene predlaže ponuđač, a sajt za otkup kriptovaluta određuje konačnu lokaciju koja će najbolje odgovarati obema stranama.
  8.  Kalkulator razmene je alatka pomoću koje ponuđač na brz način dobija informaciju o svoti koju može očekivati u razmeni. Dobijena svota je informativnog karaktera i nema obavezujuću ulogu. Konačna vrednost valuta će se utvrditi po xe.com u trenutku OTC razmene. Vrednost kriptovaluta na ovoj stranici ažurira se svakih 30 minita.
  9. Ponudu za otkup kriptovaluta možete poslati ispunjavanjem forme na stranici Kalkulator razmene, porukom na stranici Kontakt ili direktnim kontaktom na Telegramu.
  10. Sajt otkup-kriptovaluta.rs zadržava pravo da u svakom momentu može promeniti ove uslove korišćenja bez obaveze da o tome obaveštava korisnike. Eventualni novi uslovi primenjuju se od dana objavljivanja na sajtu i smatra se da su korisnici upoznati sa promenama.